More

    đức cha bị bắt

    Trung Cộng bắt giữ Đức Cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn

    Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 9 tháng 11, công an Trung Quốc đã bắt giữ Đức Cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn, (Shao Zhu-min...

    Hot Topics