More

    Đức Bênêđictô XVI

    Sự thật về việc Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm

    Trong một tài liệu do Vatican công bố, các cộng sự viên và nhiều người thân cận với Đức Bênêđictô XVI chính thức loại...

    Hot Topics