More

    Du học Roma

    Tiểu sử Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng

    Đức Cha Giuse Nguyễn Năng sinh ngày  24/11/1953 : tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Gp. Phát Diệm) 1962-1970 : Tu học tại Tiểu...

    Hot Topics