More

    ĐTC Phanxicô: “Ép-pha-tha” – Mở lòng mình ra với Thiên Chúa và anh em

    ĐTC Phanxicô: “Ép-pha-tha” – Mở lòng mình ra với Thiên Chúa và anh em

    Chúa Giêsu đã làm người để giúp con người, vì tội lỗi, bị câm điếc nội tâm, có thể nghe tiếng Chúa và đến...

    Hot Topics