More

  dongten.net

  Cha mẹ thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

  Kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2015, cha mẹ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là đôi vợ chồng tiên khởi được phong thánh...

  Tại sao đi tu?

  Là tu sĩ, tôi thường được nhiều người hỏi: “Tại sao bạn lại đi tu?” Với tôi hoặc bất cứ người tu sĩ nào,...

  Hot Topics