More

  Dòng Thánh Tâm Huế

  Thánh lễ an táng Cha Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh

  CSC - Cha đã bước đi trọn con đường, 93 tuổi đời trong đó có 80 năm sống đời thánh hiến. Những bước của chân...

  Cáo phó: Linh mục Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh, Dòng Thánh Tâm Huế

  CSC - Tu sĩ Linh mục Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh, Dòng Thánh Tâm Huế, đã được Chúa gọi về vào lúc 5 giờ...

  Thiệp mời Thánh Lễ Khấn Dòng 2018 của Dòng Thánh Tâm Huế

  Thiệp mời Thánh Lễ Khấn Dòng 2018 của Dòng Thánh Tâm Huế 

  Tổng giáo phận Huế sắp có 22 Tân Linh Mục

  Mới đây, ngày 16/04/2018, Tòa Tổng Giám mục Huế đã ra thông báo về việc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã...

  Hot Topics