More

    Dòng Thánh Phaolô Hà Nội gửi đơn khiếu nại

    Quý Soeurs Dòng Thánh Phaolô Hà Nội gửi đơn khiếu nại – Tố cáo khẩn cấp đến ông Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân...

    Phản đối kết luận của UBND quận Hoàn Kiếm qua văn bản gửi tới Nhà Dòng sáng nay, thứ Năm, 10.05.2018, do ông phó...

    Hot Topics