More

  dòng Thánh Phaolô Ðà Nẵng

  Cáo Phó Nữ Tu Saint Joseph Phạm Thị Khiêm

  CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh DÒNG THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTRES TỈNH DÒNG ĐÀ NẴNG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO : Nữ tu Saint Joseph...

  Cáo Phó: Nữ Tu Anne Nguyễn Thị Toàn

  Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh và tin thân xác loài người ngày sau sống lại chúng con kính báo: Nữ Tu Anne Nguyễn...

  Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh và hai người chị nữ tu

  Nhà có tám người con thì ba người con đầu đều vào "Nhà Chúa". Mái ấm mà chúng tôi đề cập là gia đình...

  Hot Topics