More

    Dòng Thánh Gia Long Xuyên

    Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Long Xuyên 2018

    Tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Đức cha chánh Giuse Trần Xuân Tiếu đã phong chức linh mục cho 11 thầy phó...

    Hot Topics