More

  Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

  Cáo phó Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Phấn

  HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre ĐT: (0275) 3875146 - (0275) 3692855 Email: [email protected]                                      “Lạy Cha, con xin phó thác...

  Cáo phó nữ tu Anna Lê Thị Thỉ

  HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành ĐT: (0275) 3 875 146 –...

  Cáo phó: Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

  “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc 23, 46) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh Chị...

  Hot Topics