More

  Dòng Kitô Vua

  Thánh lễ an táng Thầy Giacôbê Dương Văn Vĩnh

  Thứ 4 ngày 25/04/ 2018 vừa qua, Tại nguyện đường Kitô Vua đã diễn ra thánh lễ tạ ơn Chúa và tiễn đưa Thầy...

  Cáo phó: Thầy Giacôbê Dương Văn Vĩnh

  Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Hội Dòng Kitô Vua và Gia đình xin kính báo: - Thầy Giacôbê Dương Văn Vĩnh - Sinh...

  Hot Topics