More

  dòng đồng công

  Cáo phó: Cha Luy Gonzaga Maria Trần Ngọc Bính

  CÁO PHÓ “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2) Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM...

  Cáo phó: Tu sỹ Gioan Maria BÙI CHU TRANG, CRM

  SƠ LƯỢC TIỂU SỬ TU SĨ GIAON MARIA BÙI CHU TRÀNG, CRM 1933-2018 - Sinh ngày: 07/09/1933, tại Trung Lao, Trực Ninh, Nam Định - Rửa tội: 09/09/1933 -...

  Hot Topics