More

    Dòng Đaminh Việt Nam

    Thánh lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhài

    Thánh lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhài, được cử hành long trọng vào lúc 14h30 chiều thứ Hai, ngày 01/4/2019 tại...

    Hot Topics