More

  dòng đaminh

  Nữ tu Đaminh cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 110

  Sơ Cecylia Maria Roszak, dòng Đaminh, người Ba lan, được tin là “nữ tu lớn tuổi nhất thế giới”, đã qua đời ngày 16/11...

  Bài thuyết trình của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế với các gia đình trẻ 31.5.2018

  Nói chuyện chuyên đề với các gia đình trẻ: - Thời gian: từ 09g00 đến 11g00 - Địa điểm: Nhà Hội (Tầng dưới Nhà thờ...

  Hot Topics