More

  Dòng Chúa Cứu Thế

  Nghi thức Tẩn liệm cha Antôn Phạm Văn Nam C.Ss.R.

  Hình ảnh nghi thức Tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Phạm Văn Nam C.Ss.R. Sáng Chúa Nhật ngày 16/09/2018 cha Bề...

  Cáo phó Cha Giuse Phan Thiện Ân, C.Ss.R. đã về với Chúa

  TIỂU SỬ CHA GIUSE PHAM THIỆN ÂN, C.Ss.R. Cha Giuse Phan Thiện Ân sinh ngày 03.07.1933 Tại: Trường An, Huế Năm 1943: nhập Đệ Tử Viện DCCT...

  Cáo phó: Thầy GioaKim Trần Văn Thà

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sổng” (Ga 11,25) CÁO PHÓ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và gia đình huyết tộc trân...

  Thánh lễ truyền chức Linh Mục tại Tổng Giáo Phận Boston – Ma – Hoa Kỳ

  Vào lúc 10h sáng ngày 19 tháng 5 năm 2018, tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế, Đức...

  Thánh lễ an táng cha Mác-cô Bùi Quan Đức

  Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R. Sinh ngày: 06.10.1966 tại Sài Gòn. Khẩn Lần đầu: 01.08.1992 Khẩn Trọn đời: 01.08.1996 Lãnh sử vụ Linh mục: 04.09.1999 Đã an nghi...

  Hot Topics