More

    Đón Thi hài Đức cố TGM Phaolô

    Trực tuyến: Đón Thi hài Đức cố TGM Phaolô tại sân bay Tân Sơn Nhất

    Chương trình lễ tang chính thức của Đức tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọ Đức TGM đang ở Roma tham dự Ad Limina...

    Hot Topics