More

    doanh nhân

    Những phát ngôn ấn tượng của phụ nữ

    1. Mẹ Teresa (1910-1997) nổi tiếng trên toàn thế giới với các hoạt động nhân đạo cứu giúp người nghèo và những người sống...

    Hot Topics