More

  Đoàn Vĩnh Phúc về nhà Cha

  Thánh lễ an táng Cha cố Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc

  Thánh lễ an táng Cha cố Gioan Baotixita-Maria Đoàn Vĩnh Phúc. Do Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế tại Thánh đường giáo...

  Cáo phó: Linh Mục Đoàn Vĩnh Phúc

  Lúc 9h20 ngày 22 tháng 08 năm 2018, đúng vào ngày lễ Đức Maria Nữ Vương, cha Gioan Baotixita-Maria Đoàn Vĩnh Phúc, người con...

  Hot Topics