More

    Đoàn các linh mục

    Chương trình viếng ông Trần Đại Quang của đoàn các linh mục, tu sĩ, giáo dân Giáo phận Phát Diệm

    Tòa Giám Mục Phát Diệm    Kim Sơn - Ninh Bình THÔNG BÁO Ông Trần Đại Quang Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sinh...

    Hot Topics