More

    đinh đức đạo

    Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo thăm Viện Dưỡng Lão Suối Tiên – Cây Gáo

    Sáng Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành, 22/4/2018, trong tâm tình của Vị Mục Tử, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo...

    Hot Topics