More

    ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

    ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT (29.10.2017 – Chúa nhật 30 Thường niên, Năm A)

    Lời Chúa: Mt 22, 34-40 Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại....

    Hot Topics