More

    diễn nguyện giáo phận vinh

    Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt tại giáo phận Vinh

    Theo thông báo từ văn phòng tòa giám mục -- giáo phận Vinh. Thánh lễ Cao điểm Năm Thánh mừng kỷ niệm 100 năm...

    Hot Topics