More

    địa phận lạng sơn

    Linh mục đoàn Lạng Sơn Cao Bằng sắp có thêm thành viên

    Tòa giám mục Lạng Sơn Cao Bằng ra thông báo truyền chức Linh Mục năm 2018. Theo thông báo được ký tên bởi giám mục...

    Hot Topics