More

    ĐHY Parolin

    ĐHY Parolin đồng ý kế hoạch tái thiết doanh trại vệ binh Thụy sĩ

    ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chấp thuận kế hoạch tái thiết doanh trại của đoàn Vệ Binh Thụy Sĩ ở...

    Hot Topics