More

  Đhgt tổng giáo phận Hà nội 2017

  Toàn văn bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng Trong Thánh Lễ Bế Mạc ĐHGT Miền Bắc 2017

  Bài Giảng Của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng Trong Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XV...

  Chủ đề của đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội 2017

  CHỦ ĐỀ: "HÃY RA CHỖ NƯỚC SÂU" (Lc 5,4). đây là chủ đề năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập GP Thanh Hoá (1932-2017)....

  Hot Topics