More

  Đhgt miền Bắc 2018

  Trực tiếp: Đêm diễn nguyện ĐHGT Miền Bắc 2018 tại Hải Phòng

  CHƯƠNG TRÌNH Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần XVI từ ngày 14-15/11/2018 tại Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Hải Phòng (Nhà Cánh...

  Vài chú ý tham dự ĐHGT Miền Bắc 2018 tại Hải Phòng

  Để thuận tiện cho việc đi đến với Đại hội và các ngày sinh hoạt tại nơi này, Ban Tổ chức xin gửi đến...

  Ý nghĩa của Logo Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI tại giáo phận Hải Phòng

  Logo là một trong những điểm nhấn nổi bật của Đại hội và thường đặt ở những nơi trang trọng. Hơn nữa, Logo được...

  Hot Topics