More

  đền thánh trung lao

  Video: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ủng hộ tiền cho nhà thờ bị cháy

  Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Đến Thăm Và Ủng Hộ 600 Triệu cho ngôi thánh đường bị cháy Video Nhà Thờ cổ Trung Lao bị...

  Giáo phận Bùi Chu sắp có thêm 07 phó tế

  Nếu không có gì đặc biệt, theo dự kiến như giấy rao, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu sẽ cử hành Thánh lễ Truyền...

  Trung Lao: Niềm tin được khơi dậy từ hoả hoạn

  Mỗi biến cố vui buồn trong cuộc đời, nếu được nhìn bằng con mắt đức tin, đều có giá trị. Nó như những cơ...

  Hot Topics