More

    Để trẻ em đến với Thầy

    Lời Chúa ngày 18/8/2018

    Để trẻ em đến với Thầy (18-8-2018 – Thứ Bảy Tuần 19 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ...

    Hot Topics