More

    Để họ được nên một

    Lời Chúa ngày 17.5.2018

    Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này,...

    Hot Topics