More

  dây stola

  Các vị chủ lễ không mang áo lễ được không?

  Các vị chủ lễ không mang áo lễ được không? Nói thêm về phần truyền phép. Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo...

  Tại sao phó tế mang dây stola chéo?

  Trong thánh lễ đồng tế, các linh mục đeo dây stola buông thõng xuống, còn các phó tế thì đeo dây stola bắt chéo từ vai bên...

  Hot Topics