More

    Đất Thánh Tân Ngãi

    Cáo phó: CHA GIOAKIM ĐỖ DUY THẢN

    CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH GIÁO PHẬN VĨNH LONG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO CHA GIOAKIM ĐỖ DUY THẢN Linh mục hưu dưỡng...

    Hot Topics