More

    Đất thánh Nhà hưu Cần Xây

    Thánh lễ an táng Cha Phêrô Vũ Quang Thành

    Sáng nay ngày 05/11/2018, quý Đức cha và hơn 150 cha trong linh mục đoàn Giáo phận đã quy tụ về nhà thờ Chánh...

    Hot Topics