More

    Đào tạo linh mục

    Tiểu sử Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

    15-09-1957: Sinh tại Tân Sơn Hòa, Gia Định, Sàigòn. 1968-1976: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn. ...

    Hot Topics