More

  đạo công giáo

  Các vị chủ lễ không mang áo lễ được không?

  Các vị chủ lễ không mang áo lễ được không? Nói thêm về phần truyền phép. Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo...

  Nghi thức nhận chức cha xứ trong Thánh lễ

  NGHI THỨC NHẬN CHỨC CỦA LINH MỤC TÂN QUẢN XỨ TRONG THÁNH LỄ (Trích sách Các Nghi Thức Giám Mục) A. NGHI THỨC NhẬp LỄ 01. Đoàn...

  Hot Topics