More

    danh sách linh mục đoàn giáo phận xuân lộc

    Linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc 2017

    CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN TÍNH ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2017 1. Giáo hạt An Bình Stt Tên Thánh tên họ Tên Hiện nay Giáo xứ Sinh Chịu Chức 1 Phêrô Vũ Công Bình Chánh...

    Hot Topics