More

    danh sách linh mục đoàn giáo phận thái bình

    Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình tĩnh tâm Tháng Năm

    WGPTB - Sáng 03.05.2018, quý cha trong toàn giáo phận đã cùng nhau quy tụ về Nhà Chung Giáo phận Thái Bình để cùng...

    Hot Topics