More

    đánh đập vì là Kitô hữu

    Một Kitô hữu Lào bị bắt và đánh đập vì là Kitô hữu

    Theo cảnh sát thì người thanh niên bị bắt vì chặt gỗ trong một khu rừng được bảo vệ. Nhưng theo người dân huyện...

    Hot Topics