More

    dâng lễ

    Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường dâng lễ cầu nguyện cho cha Giuse Nguyễn Quang Huy

    HÌNH ẢNH ĐỨC CHA TÂN GIÁM MỤC THANH HÓA GIUSE NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG và một số Cha thuộc Giáo phận Thanh Hóa dâng thánh lễ...

    Hot Topics