More

  Đặng Đình An

  Thánh lễ an táng, hạ huyệt Cha Giuse Đặng Đình An

  Ảnh: Facebook Giáo xứ Đức Hiệp Giây Phút Tiễn Biệt Cha Giuse Đặng Đình An

  Cáo phó: Cha Giuse Đặng Đình An

  Cha Giuse Đặng Đình An Chánh xứ Đức Hiệp, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa Đã từ trần lúc 13 giờ 45, ngày 12/01/2018 Thánh lễ...

  Hot Topics