More

  đấng đáng kính

  Giáo hội sẽ có thêm 1 vị thánh, 14 chân phước và 2 đấng đáng kính

  Sáng 15.01 vừa qua, trong buổi tiếp kiến ĐHY Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, ĐTC Phanxicô đã cho phép Bộ Tuyên Thánh...

  Bốn Đấng đáng kính mới của Giáo hội

  Sáng ngày 05/07, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ phong thánh và ĐTC đã cho phép...

  Hot Topics