More

    Đaminh NG. VŨ HOÀNG LONG

    Ảnh: Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Ban Mê Thuột 17/11/2017

    Lúc 08g00 sáng ngày 17. 11. 2017, tại núi đá Đức Mẹ nhà thờ Chính tòa BMT, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản,...

    Hot Topics