More

    Ðaminh Henares Minh (1765-1838)

    Ðaminh Henares Minh (1765-1838)

    Ðaminh Henares Minh; Giám mục phụ tá Ða Minh; sinh 1765 tại Baena, Cordova, Tây Ban Nha; chết 25 tháng 6, 1838, tại Nam...

    Hot Topics