More

    Đài Vatican tháng 5 năm 2018

    Đài Vatican tháng 5 năm 2018

    Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi ngày 42 phút và gồm các tiết mục chính như: tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp...

    Hot Topics