More

    đài vatican 8/5/2019

    Đài phát thanh Vatican ngày 8/5/2019

    Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi ngày 42 phút và gồm các tiết mục chính như: tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp...

    Hot Topics