More

    Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2019

    Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2019

    ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2019 Vào lúc 15g00 ngày 28 tháng 04 năm 2019 tại Trung tâm Mục Vụ Tổng Giáo...

    Hot Topics