More

    Đại hội Giới Trẻ giáo phận Phú Cường 2018

    Đại hội Giới Trẻ giáo phận Phú Cường 2018

    Lúc14g00, ngày 26-3-2018, trời nắng nóng, nhiệt độ như tăng lên khi dòng người trẻ từ các giáo hạt trong giáo phận Phú Cường...

    Hot Topics