More

  đại hội giới trẻ

  Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Đà Nẵng 2018

  Để cổ võ cho nỗ lực làm chứng tá Tin Mừng nơi cuộc sống của những người trẻ giáo phận, đặc biệt trong Năm...

  Giới trẻ giáo xứ Kẻ Sặt – Hải Phòng suy tôn Thánh Giá

  Ngày 15 tháng 7 vừa qua, sau chương trình Đại hội giới trẻ và thánh lễ giới trẻ tại giáo xứ thánh Antôn, khoảng...

  Chủ đề của đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội 2017

  CHỦ ĐỀ: "HÃY RA CHỖ NƯỚC SÂU" (Lc 5,4). đây là chủ đề năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập GP Thanh Hoá (1932-2017)....

  Chương trình chi tiết Đại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh Miền Bắc 2017

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT .: NGHI THỨC KHAI MẠC (14g30 NGÀY 21-11-2017) – TẬP TRUNG  14g30 : Tham dự viên tập trung trước lễ đài theo chỉ...

  Hot Topics