More

  Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

  Thành lập Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà Lạt

  QUYẾT ĐỊNH WHĐ (05.05.2018) - Tin vui cho Giáo hội Việt Nam nói chung và Giáo phận Đà Lạt nói riêng: Ngày 3-5-2018, Đức Cha...

  Tiểu sử Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng

  Đức Cha Giuse Nguyễn Năng sinh ngày  24/11/1953 : tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Gp. Phát Diệm) 1962-1970 : Tu học tại Tiểu...

  Hot Topics