More

    Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

    Giáo phận Thanh Hoá đã có Tân Giám Mục Chính Toà

    Giáo phận Thanh Hoá đã có Tân Giám Mục Chính Toà. Tòa Thánh vừa công bố bổ nhiệm Cha Giuse NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG thuộc...

    Hot Topics