More

    Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

    Truyền chức linh mục giáo phận Nha Trang 2018

    Theo thông báo từ Tòa Giám mục Nhà Trang, vào lúc 16 giờ 00, ngày thứ Năm 31/05/2018 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha...

    Hot Topics